Az állam kiemelten kezeli a Malév leányvállalatainak sorsát és eltökélt szándéka, hogy a Malév-felszámolás hatására nehéz helyzetbe került Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. (GH) és AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Kft. (ACE) működését stabilizálja. A GH pénzügyi stabilitásának fenntartása érdekében az egyszemélyes állami tulajdonban álló Tiszavíz Vízerőmű Kft. likviditási helyzete adott lehetőséget arra, hogy azonnali átmeneti forrást biztosítson a GH számára.

Az intézkedések eredményeként a Malév Zrt. „f.a.” és az MNV Zrt. valamint a 100%-os állami tulajdonban lévő Tiszavíz Vízerőmű Kft. között a mai napon szerződés került aláírásra a Malév leányvállalatai részesedéseinek tulajdonszerzéséről és a velük kapcsolatos követelések, tartozások átvállalásáról, a tervezett tőkerendezéssel összefüggésben.

A GH és az ACE ezáltal kikerült a felszámolás alatti Malév leányvállalati körből, tevékenységüket normál üzletmenet mellett, a tőkehelyzet folyamatban lévő megerősítése mellett végzik. A GH részére biztosítva van az azonnali forrásnyújtás és megtörténhet a teljes tőkerendezés mindkét társaság vonatkozásában.

A cégek munkavállalóinak járandóságai az állami tulajdonszerzést követően teljesítésre kerülnek, a munkahelyek megtartását az államnak sikerül biztosítania.