Az idei első ülésen vettünk részt a a földi Kiszolgálás csoportnak. Az ülés legfontosabb témája a 96/67-es GH írányelv  módosítása ügyében folytatott ETF kampány elindítása volt. Egy többlépcsős kampányt indítottunk útjára amivel végre elindul az a munka amivel megmutathatjuk az ETF EU-n belüli szerepét, erejét. Az első lépés a hamarosan elkészülő levél lesz az EU Közlekedési Főbiztoshoz. Ami fontos, hogy végre nemcsak elemzünk, hanem komolyabb lépéseket is teszünk. Az elindított akció minden lépését - a kampány és ismertető anyagokat - már előre elkészítettük, és az ülésen validáltuk.

A többi napirendi pont:

  • Maintenance munkacsoport további lépései. A végéhez ér a kérdőívek kiértékelése, a Júniusi ülésen már a kérdőív szerinti problémakörökben tudjuk elindítani a munkát. AzITF Maintenance munkacsoport is június körül áll fel, ebben nemcsak Európa, hanem az egész világ karbantartásban működő ITF szakszervezetei lesznek benne, tudnak közös eszmecserét, segítséget, véleményt kérni és adni. 
  • Kisebb csomag kampány.
  • Hány fő kell egy repülőgép kiszolgálásához kampány
  • Légszennyezettség a repülőtéren

Korengedményes nyugdíj 2011

2011.02.17. 17:54

2011-ben (jelenleg) az alábbi szabályok érvényesek a korengedményes nyugdíjazásra:

A 354/2010. (XII. 30.) Kormány rendelet alapján 2010. december 31-ét követően megkötött megállapodás alapján korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha

 a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort (az 1952-ben születetteknél az 57. életév betöltését követő 183. nap, az 1953-ban születetteknél az 58. életév, a korkedvezményt szerzett személyeknél a korkedvezménnyel csökkentett - 2010. január 1-jétől hatályos jogszabály szerinti - öregségi nyugdíjkorhatárnál öt évvel alacsonyabb életkor és szolgálati időt (legalább 37 év) 2011. december 31-éig betölti, illetve megszerzi,

 b) a munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának bejelentette,

 c) a munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást 2011. december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és

 d) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb 2011. december 31-e.

 

A jelenleg érvényes jogszabályi rendelkezés szerint 2011. december 31-ét követően korengedményes nyugdíjra megállapodás nem köthető.