MT változás

2010.03.13. 18:45

Újabb MT változás:

Május elsejétől a csoportos létszámcsökkentés esetében alkalmazotthoz hasonló eljárást kell lefolytatni, ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnése (felszámolása vagy végelszámolása) miatt tömegesen szűnik meg a munkavállalók munkaviszonya. Ebben az esetben a munkáltatónak a megszűnésről tájékoztatnia kell a munkaügyi központot, a munkavállalók képviselőit és az érintett munkavállalókat, valamint köteles átadni számukra a törvényben maghatározott adatokat.
Február elsejével a felmondási védelem szabályozása változott. Eddig a felmondási védelem a gyermekgondozási segélyt (gyes) igénylő szülőt illette meg a gyermek hároméves koráig akkor is, ha a szülő már visszatért a fizetés nélküli szabadságról. Ez a szabály úgy változik, hogy a védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül, a gyermek hároméves koráig azt aszülőt fogja megilletni, aki a fizetés nélküli szabadságot a fentiek szerint utoljára vette igénybe. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a gyes 2010. május elsejétől csak a gyermek kétéves koráig jár majd az egyik szülőnek, és a jogalkotó fenn kívánta tartani az eredeti hároméves védelmi időt.
A felmondási védelem alatt állók köre az örökbefogadást kérő munkavállalókkal bővül. Ha a munkavállaló gyermeket szeretne örökbe fogadni, ezt egy kötelező gondozásba helyezési időszak előzi meg, amely a szülő-gyermek kapcsolat kialakulásában elsődleges fontosságú időszak. Ezért a felmondási védelem 2010. február elsejétől a kötelező gondozásba helyezéstől számított legfeljebb hat hónapig megilleti a munkavállalót. Nagyobb körültekintéssel kell tehát eljárniuk a munkáltatóknak a rendes felmondás esetén, a felmondás közlése előtt célszerű minden esetben megerősíttetni a munkavállalóval

2010. 03. 10-én az ETF (Európai Közlekedési Dolgozók Szövetsége) Ground staff Committee ülésén vettünk részt.

Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása után az EU Commission részéről Mr Calvaro prezentácóját tekintettük meg ami a vázizombetegségekről szólt. A nyugdíjkorhatár  emelése is előtérbe helyezi a problémát, a repülésben dolgozókat is jelentősen érinti. EU szinten kell szabályozni. A commission több felmérést végzett az elmult időszakban. A szabályozás elavult és túlságosan tagolt, ezért egy teljesen új egyszerűbb és átfogó rendszer bevezetése a cél. Várható bevezetés 2012-13.  

A következő napirendi pont a február 12-i "packless" Action Day-t értékelte. Az ETF által szervezett action day jól sikerült, ezzel indult el a kampány ami a csomagok súlyának csökkentéséért indult, mert több tanulmány ia kimutatta, hogy a csomagos munkakörben nagyon sok egészségi károsodást eredményez a nagy súlyú csomag. Az EU Commissionből képviselők is részt vettek a kampányban.  A következő lépés egy újabb demonstrációs nap megszervezése amivel gyorsítani kívánják a korlátozás bevezetését.

 A következő 96/67-es Ground Handling EU direktíva módosításáról szólt amiben a Ground Staff Committee meghatározta azokat a kulcsfontosságú pontokat amiket a módosításról szóló tárgyalásokon képviselni kell.

A következő pont számunkra a legfontosabb volt és az ETF történetében is mérföldkőnek számít. Megalakult a Maintenance Working Group. Ettől a naptól a repülőgép karbantartásban dolgozó repülőgép szerelők és mérnökök az ETF-ben saját külön csoportban tudnak együtt dolgozni. Az RMFSz mint az egyik kezdeményező felvállalta a working group szervezését és irányítását a Belga ACV-CSC szakszervezettel együtt.

A következő pontban a kiszervezést tárgyaltuk meg. Felállítottunk egy munkacsoportot az elemzésre.

Az utolsó napirendi pontban a elhatároztuk, hogy az ETF támogatja és szervezi a Kanadában 1985. Április 28-án megkezdett Workers Memorial Day-t.

Az ETF a világ 19 országa után egész Európában megakarja honosítani azt a kezdeményezést, hogy egyminden évben egy napon minden országban megemlékezzenek azokról a dolgozókról akik munkavégzés közben vesztették az életüket. 1985 április 28-ban Kanadában szervezték meg az első megemlékezést. Különös aktualitása van ennek a kezdeményezésnek akkor amikor körülöttünk azt látjuk, hogy a munkáltatóknak egyre kevésbé fontos a munkavédelem, a dolgozók biztonsága, és évente több mint kétmiillió ember hal meg munkabelesetekben. Több mint ahány háborúban vagy az AIDS-ben.

Az RMFSz vezetése teljesen egyetért a kezdeményezéssel, valamint szükségesnek és fontosnak tartja az éves megemlékezéseket. Ez a nap nemcsak arra alkalmas, hogy méltón megemlékezzünk az elhunyt kollégákról, hanem arra is, hogy  ne feledjük, hogy milyen veszélyes munkát végzünk. A megemlékezést a 2-es hangárban az 1994-es repülőgéptűzben elhunyt kollégáink emléktáblája mellett  szeretnénk megtartani minden évben.

Végre jó irányba változott a Légiközlekedési törvény.

Két éve foglakozunk azzal folyamatosan, hogy a Légiközlekedési törvényt módosítsák. Több kollégánk vesztette el hosszabb vagy rövidebb időre az állását azért, mert a véleményünk szerint Alkotmányba ütköző  módon szabályozta a repülőtérre történő belépést. Nemcsak a munkához való jogot, hanem az ártatlanság vélelemét sem veszi figyelembe.Az EU szabályozást sem követte a törvény. Az elmult időszakban az RMFSz szinte egyedüliként próbálta a törvény módosítását elérni, több tanulmányt és szakértői véleményt készítettünk, juttattunk el az illetékes minisztériumokba.

Az új módosításban enyhültek az előírások, így nem fordulhat elő, hogy pl. egy verekedésbe keveredett kolléga aki pénzbüntetést kap, még akér 8 évig ne jöhessen be a repülőtérre, sőt nem kell megtiltani a belépést egyáltalán, hiszen az új szabályozás szerint a letöltendő büntetés kell hozzá.

Azonban még mindíg alkotmányellenesnek tartjuk a törvény több pontját, így tovább dolgozunk a módosításon, reméljük a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság segítségével.

Ágazati hírek

2010.03.11. 18:15

A tavalyi év végén végre megszületett az a törvény ami az ágazati párbeszéd bizottságok működését szabályozza. Ennek erdményeképpen a 2005-ös 3 fél által aláírt megállapodás, amit a kormány és a két oldal (munkáltatók és munkavállalók) írtak alá az ágazatok működése érdekében az év végével érvényét vesztette, így a bizottságok is megszüntek 2009. december 31-el. Az új törvény ismételten előírta a részvétel megállapítását, biztosítva ezzel azt, hogy csak az adott ágazatban reprezentatív szervezetek vehessenek részt az érdemi munkában. Ez azt jelentette, hogy ismét elő kellet vennünk a MAPLÉSZ mint ágazati szövetség összes olyan bírósági adatait és a tagszervezetek adatait (GSZSZ, Hunacca, Hunalpa, LESZ, RMFSz), amiből az Ágazati Részvétel Megállapító Bizottság meg tudja állapítani a reprezentativitást. Ugyanezt megtette a munkáltatói oldal szövetsége a Magyar Vasúti, Vizi és Légiközlekedési Szövetség, azután közösen beadtuk a kérelmet  a Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság megalapítására. Ezt február végén határozatban elfogadta az ÁRMB, amivel a megalakítást megkezdhettük. A jövő héten hozunk döntést az új ügyrendről és a LÁPB Tisztségviselőiről, a 2010-es tervekről. Az elsődeleges tervek között szerepel az OKJ törvény összhangba hozása a PART 66 előírásaival, az Ágazati Kollektív Szerződés, az Európai Szociális Párbeszédben való részvétel, az ágazat szereplőinek képzése, a Ferihegyi repülőtéren kialakult helyzet javítása.