Petíció

2009.12.19. 23:17

A Ferihegyi szakszervezetek (RDSZSZ,  HUNALPA,  HUNACCA,  LESZ,  MSZSZ,  RMFSZ,  GSZSZ,  MSZSZ) összefogtak és elhatározták, hogy egségesen fellépnek a ferihegyen kialakult válságos helyzet megoldására. A mai napon személyesen juttatták el petíciójukat a szakszervezetek a parlementi pártoknak és a pénzügyminiszternek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sajtóközlemény
 
A  Malév csoport , a Budapest Airport és a Hungarocontrol szakszervezeteinek közös sajtóközleménye  az Oszkó Péter pénzügyminiszterhez és a parlamenti pártokhoz cimzett peticiójuk átadásáról, 2009.december 19.-én.
A szakszervezetek a légiközlekedési iparágban működő stratégiai vállalatok mára kialakult válságos helyzetének mielőbbi megnyugató rendezése érdekében – példa nélkül álló összefogásuk eredményeként-  közös peticiót  adtak át a pénügyminisztériumnak és a parlamenti pártok képviselőinek.
Peticiójukat a munkavállalók , az utazóközönség , a magyar adófizetők érdekeit szem előtt tartva fogalmazták meg.
Magyarországon az iparágat érintő-mára egyértelműen kudarcott vallott-privatizációk és az ezzel együtt elindult vállalat-rész kiszervezések eredményeként az egyetlen nemzetközi összehasonlitásban is jelentős repülőtér (ferihegyi), a nemzeti légitársaság (Malév), a légiközlekedés stratégiai elemei, gyakorlatilag a teljes magyar légiközlekedési infrastruktúra külföldi kézbe került   , külföldi irányitás alatt áll.
A kialakitott tulajdonosi , üzemeltetői  szerkezet  súlyos nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában.
A légiközlekedésben kialakult helyzet tarthatatlanságát jelzi a szinte állandó sztrájkfenyegetettség.A vállalatoknál a külföldi vezetők irányitása alatt  mindennapos gyakorlattá vált a dolgozókkal , a munkavállalók érdekeit képviselő szakszervezetekkel szemben alkalmazott  fenyegetés , jogellenes nyomásgyakorlás , a  munkavállalók alapvető jogait védő jogszabályok semmibe vétele.
Stratégiai ágazatról lévén szó, amely több mint 20.000 munkavállaló munkahelyét , megélhetését családját érinti, az egységesen fellépő szakszervezetek  felkérték az illetékes pénzügyminisztert és a parlamenti pártok frakcióit,hogy a kialakult válságos helyzet  hatékony rendezése érdekében minden rendelkezésükre álló eszközt használjanak fel.
A peticiót aláiró szakszervezetek:
RDSZSZ,  HUNALPA,  HUNACCA,  LESZ,  MSZSZ,  RMFSZ,  GSZSZ,  MSZSZ

Megszületett a MALÉV cafeteria megállapodáa. A munkáltató az előző ajánlatunkat visszautasította, ezért rövid szünet után módosítottuk követelésünket 400.000 Ft bruttó éves keretre, amit a  Malévhoz kikölcsönzött munkavállalókra is ki kell terjeszteni. A részmunkaidőben foglakoztatott munkavállalóknak, pedig hasonlóan a GH megállapodásához a munkaidejük arányában +10 %  összegben jár a cafeteria keret. Hosszas egyezkedés után elkészítettük a megállapodást, ami a 2010-es évre meghatározza a keretet és a fontosabb részleteket.

A megállapodás (egyenlőre aláírás néküli példánya) itt olvasható.

FIGYELEM!!!! Az éves BKV bérletet igénylő MALÉV munkavállalóknak dec 21-ig ezen a formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy megkaphassák.

 

Egy nap szünet után elérkeztünk a 7. naphoz. Ez a nap azért is fontos, mert ha nem vezet eredményre az egyeztetés, akkor ezután a munkavállalók akár sztrájkkal is kikényszeríthetik követeléseiket. Természetesen mi a tárgyalásokon szeretnénk elérni azt az eredményt, amit a tagság célul tűzött ki nekünk.

A tárgyalás elején bejelentettük, hogy továbbra is a tagság által követelt 400.000 Ft netto cafeteria keret, amit el kell érnünk.

Munkáltatói oldal kérte, hogy fontoljuk meg az ajánlatukat és vegyük számba azt, hogy amennyiben nem születik megállapodás, az veszélyezteti a 2010. évi juttatást.


A tanácskozási szünetet követően a munkavállalói oldal újabb alternatív kérést fogalmazott meg a munkáltató irányába: minden teljes munkaidőben foglalkoztatott Maléves és kölcsönzött munkavállaló részére is egységesen nettó 400 000,- Ft éves Cafeteria keret biztosítása 2010-ben, úgy hogy nettó 360 000,- Ft forrását a munkáltató biztosítja, a fennmaradó nettó 40 000,- Ft-ot pedig a pilóták a repülési átalány pilótánként azonos mértékű csökkentéséből.

Ezután a munkáltató gyors és megközelítő számításokat végzet. A számítások birtokában ismerteti vezérigazgató úrral a kérést és ezt követően folytathatóak a tárgyalások.

A következő tárgyalás péntek 12 óra.

 

 

A mai Egyeztető tárgyaláson történtek:

 Megtörtént az első elmozdulás a tárgyalások során:
 
Királ József: A munkáltatói oldal eddigi ajánlatai során is kompromisszumos megoldásokat keresett. Átgondolva az eddigi ajánlatokat, azt megnövelve - azonban az adóváltozásból, adóteher bevezetéséből eredő veszteséget nem tudja kompenzálnia társaság – az új ajánlat egységesen valamennyi Malév Zrt. teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra bruttó 4000.000,- Ft éves cafeteria keret 2010-re.
 
Üdvözöltük, hogy a munkáltató a bruttó 320 000,- Ft-os ajánlatáról elmozdult. Az öt szakszervezet egyeztetett véleménye, hogy a kölcsönzött munkavállalók vonatkozásában is ki kell terjeszteni a cafeteriát ugyanakkora összegben. A korábbi tárgyalások egyikén elhangzottakhoz hasonlóan ismételten kértük a munkáltatót, hogy gondoskodjon azon cafeteria elemek beszerzéséről, amelyeket nem terhel adó, ha még az idei év folyamán megrendelésre kerülnének, és ki is kell osztani ugyanebben az évben. A választható elemek közül kettő tétel jöhetne számításba: az egyik az éves BKV bérlet, a másik a névre megrendelhető üdülési csekk.
 
Kis szünet után (a Vezérigazgató úrral történő egyeztetést követően) a munkáltató a következő ajánlattal állt elő:
Király József: A kérés akkora költséget okoz, amivel a munkáltató, foglalkoztató nem tervezett 2010-re. A kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók jelenleg egy éves jogviszony után részesülnek étkezési utalványban és üdülési hozzájárulásban. Vezérigazgató úrral konzultálva: Valamennyiteljes munkaidős Malév Zrt. munkavállalóra nettó 320.000,- Ft/ éves Cafeteria ajánlat. A kölcsönzött munkavállalók esetében átalakításra kerül a béren kívüli juttatás rendszere és egy éves foglalkoztatást követően 2010-ben ők is évi nettó 320.000,- Ft cafeteria juttatásra jogosultak. Az egy éves munkaviszony számításánál a korábban Malév Zrt-vel munkaviszonyban álló és folytonosan továbbfoglalkoztatott munkavállalói kör (légiutas-kísérők) is beleértendőek.
 
Az idén megrendelhető cafeteria juttatásokból sajnos már csak a BKV bérlet jöhet szóba, mert az üdülési csekket nem lehet már megrendelni.
 
A tárgyalások csütörtök délben folytatódnak.

Az Egyeztető Tárgyalás mai fordulóján teljes volt a munkáltatói oldal (először a 2010-es Cafeteria ügyében), a tárgyalás elején részt vett Martin Gauss vezérigazgató úr, akinek a következő mondanivalója volt számunkra:

Komoly nehézségeink ellenére döntöttem úgy, hogy a cafeteria rendszert fenn kell tartani, de a költségeit csökkenteni szükséges. A sávos munkáltatói ajánlatok a szociális szempontokat is mérlegelve az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező munkavállalói csoportokat preferálja. Nem irreális kéréssel fordult a munkavállalók felé. A Malév Zrt.-nek nincs lehetősége tovább emelni a cafeteriára szánt összeget. Ha egyéb módon nem tudunk elérni megtakarítást a személyi jellegű költségeken, akkor fel fogja mondani a KSZ-t. Ez nem munkavállalói csoportok elleni támadás, hanem el kell érni, hogy a Malév számára kedvezőbb foglalkoztatási feltételeket tartalmazó új KSZ-t kössünk. Többek között még azt is megemlítette, hogy a szakszervezetek még soha nem tettek semmit a Malév megmentéséért, amit miután példákat hoztunk neki gyorsan módosított arra, hogy amióta Ő itt van (fél éve). Ami még fontos volt a mondanivalójában az, hogy további létszámleépítéseket is kilátásba helyezett.

 Az erre adott válaszunk:
A munkáltatói javaslattal kapcsolatos munkavállalói álláspont nem változott, az továbbra is elfogadhatatlan számukra. Az általunk fenyegetésnek vett munkáltatói nyilatkozatok és a Vezérigazgató Úr beszéde után felajánlottuk, hogy mielőtt időzavarba kerülnénk, már vegyük napirendi pontra a sztrájkbizottság megalakítását és a sztrájk alatt követendő magatartások meghatározását.
 
Kisebb vita után az ajánlatok:
 
Munkáltatói oldal fenntartja az alábbi, eddig már megtett ajánlatokat:
 
I.         Sávosan, a jövedelmi szinthez viszonyítva differenciált elv szerint a juttatási ajánlat:
 
  • bruttó havi 500.000,-Ft jövedelem alatt a teljes éves keret, azaz bruttó 420. 000,- Ft.
  • bruttó havi 500.001-800.000,-Ft között az éves keret 210.000,- Ft.
  • 800.001,-Ft-havi bruttó jövedelem felett 0 Ft.  
vagy
II. Valamennyiteljes munkaidős Malév Zrt. munkavállalóra bruttó 320.000,- Ft/ éves Cafeteria ajánlat, amely a vezető állású munkavállalókat (osztályvezető és e feletti vezetői szint) kivenné a jogosultak köréből.
vagy
III. Sávosan, a jövedelmi szinthez viszonyítva differenciált elv szerint a juttatási ajánlat:
 
  • 500.001,- Ft-havi bruttó jövedelem felett 0 Ft.
  • bruttó havi 500.000,- Ft jövedelem alatt a teljes éves keret, azaz bruttó 450. 000,- Ft.
A munkáltató a már korábban ismertetett megoldási lehetőségeken túl nyitott újabb - azonos költséget jelentő - megoldási lehetőségek keresésében, illetve javaslatok megfontolására. A szakszervezeti oldalt azzal is megvádolták, hogy nem konstruktív nem engedett semmit, de a munkáltató már 3 javaslattal is előállt.
Erre a következő ajánlat hangzott el:
A munkavállalói oldal követelése a következőkre változott: minden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére egységesen bruttó 499 800,- Ft éves Cafeteria keret biztosítása 2010-ben.
A következő forduló kedd 14:00