Király József, a munkáltatói ajánlat új alternatíváját ismertette a mai napon: A tegnapi forduló után konzultált Vezérigazgató úrral, és bár jövőre is veszteséget kénytelen tervezni a vállalat, a megállapodás előmozdítása érdekében a következő javaslatot teszi:

IV.         Sávosan, a jövedelmi szinthez viszonyítva differenciált elv szerint a juttatási ajánlat:
 
 • 500.001,- Ft-havi bruttó jövedelem felett 0 Ft.
 • bruttó havi 500.000,- Ft jövedelem alatt a teljes éves keret, azaz bruttó 450. 000,- Ft.
 
 
Közöltük követelésünket változatlan formában továbbra is fenntartjuk, valamint azt is újra elmondtuk, hogy a sávosan meghatározott kereteket nem tudjuk elfogadni.
Király József elmondta a munkáltató már négy változatott adott, ad majd még többet is, de mind a meghatározott éves kereten belül fog maradni.
Kisebb vita alakult ki a tárgyaláson, a humán igazgató azon álláspontján, hogy a repült idő alapján elszámolt munkavállalók tényleges munkavégzésének ideje jelentősen elmarad a földi dolgozókétól. Mi ezt csak újabb megosztásí kisérletnek vettük. 


 

A következő forduló hétfő 15:00.

LESZ Sztrájk

2009.12.13. 09:56

A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet a mai napra sztrájkot hirdetett Ferihegyen. Az alábbi anyagokat kaptuk barátainktól. Feltötöttük, hogy ne a médiából kelljen értesülnötük a célokról, hanem első kézből kapjatok tájékoztatást.

Az RMFSz teljes mértékben egyetért a céljaikkal és szolidáris a sztrájkoló kollégákkal.

LESZ_belsolevel BA_091210.doc

LESZ_belsolvele_malevGH_091210.doc

LESZ_kozlemeny_hatter_sztrajk_vasarnap_091210.rtf

Király József, a munkáltató új ajánlatát ismertette a mai napon: A tegnapi forduló után konzultált Vezérigazgató úrral, és bár jövőre is veszteséget kénytelen tervezni a vállalat, a megállapodás előmozdítása érdekében a következő javaslatot teszi:

III.         Sávosan, a jövedelmi szinthez viszonyítva differenciált elv szerint a juttatási ajánlat:
 
 • 800.001,- Ft-havi bruttó jövedelem felett 0 Ft.
 • bruttó havi 500.001-800.000,- Ft között az éves keret bruttó 210.000 Ft
 • bruttó havi 500.000,- Ft jövedelem alatt a teljes éves keret, azaz bruttó 420. 000,- Ft.
 és a 2011. évi keretről 2010. októberében kezdjük meg a tárgyalást.
 
Közöltük követelésünket változatlan formában továbbra is fenntartjuk, valamint azt is újra elmondtuk, hogy a legtöbbet a hajózók tették ebbe a keretbe, akiket a legnegatívabban érint, ezért a sávosan meghatározott kereteket nem tudják elfogadni.
Kisebb viták kialakultak a tárgyaláson, de lényegileg nem változtatott a folyamaton.  
A munkáltatói oldal, mint minden egyes tárgyaláson a „megállapodás előmozdítása érdelében” a következőkkel zárta a tárgyalást:
Kifejtették, hogy amennyiben nem születik megállapodás a keretösszegről, akkor 2010. évre a nyilatkoztatást nem tudja megkezdeni, ami veszélyezteti a 2010 évi cafeteria rendszer működését.
A következő forduló vasárnap 10:00.

Mai napon a második egyezető fordulón vett részt az RMFSz a MALÉV négy szakszervezetével (HUNALPA, HUNACCA, MSZSZ LESZ) együtt. A munkáltatói oldalon a szokásos hármas Gauss úr nélkül.
Főbb pontok:
A munkavállalói oldal kért néhány adatot a társaságtól, kértük annak kimutatását, hogy a járulékváltozás mekkora megtakarítást eredményez jövőre.
A munkavállalói oldal a korábbi tárgyalások egyikén elhangzottakhoz hasonlóan ismételten kérte a munkáltatót, hogy gondoskodjon azon cafeteria elemek beszerzéséről, amelyeket nem terhel adó, ha még az idei év folyamán megrendelésre kerülnének.
Király József elmondta a választható elemek közül kettő tétel jöhetne számításba: az egyik az éves BKV bérlet, a másik a névre megrendelhető üdülési csekk. Ehhez megállapodást kellene kötni és a nyilatkozattételt megtenni. Felvetődik a kérdés, hogy mi történik akkor, ha nincs megállapodás és nem lesz Cafeteria keret.
Ezután, mivel nem közeledtek az álláspontok, a tárgyalást bezártuk. A következő forduló szombat 10:00.

 

Ma az RMFSz túlesett a Malév cafeteria Egyeztető tárgyalás első fordulóján. 14:00-kor kezdődött. Az időpont azért fontos, met inenn kell számolni azt a 7 napot aminek letelte után a MALÉV 5 szakszervezete (HUNALPA, HUNACCA, LESZ, MSZSZ, RMFSz) jogszerűen szrájkra szólíthatja fel a MALÉV munkavállalóit. 

Igaz az egyeztető levelünkre válaszoló levelében Martin Gauss a MAlév Zrt tönkretételével vádolt meg minket, mégsem érezte úgy, hogy - igaz a neve rajta van a listán mint a munkáltató egyeztető csoportjának tagja - a helyzet annyira fontos, hogy legalább most személyes részvételével tájékozódjon a helyzet súlyosságáról. Vagy jógazda módjára megpróbálja megérteni az általa irányított vállalat munkavállalói képviselőit és megkeresni velük a közös megoldást a probléma lekűzdésére. DE mint eddig mindíg, most sem jött el.

Ellenben ott volt nekünk Király József, aki büszkén lobogtatta a magyar nyelven írt meghatalmazását. Kértük, hogy minden olyan levelet, nyilatkozatot amit Martin Gauss ír alá (mint az előbb említett meghatalmazás) angol nyelven is megkapjuk, hogy biztosak ehessünk benne Gauss úr pontosan tudja mit ír alá, később ne hivatkozzon arra, hogy nem így gondolta. Persze Király József ezt elutasította, és megspékelte azzal, hogy mi sportból próbáljuk szrájkba hajszolni a dolgozókat. Természetesen elutasítottuk ezt a feltevését.

A munkáltatói oldal kérte ismételjük meg a követelésünket, mert szerintük a levelünkben nem volt egyértelmű. Megismételtük: 400 000 Ft netto cafeteria keret minden munkavállalónak.

Kértük Király  úr ismételje meg a társaság ajánlatát:

Ugyanazta két verziót ismertette amit eddig is, és elmondta nem tud eltérni a pénzügyi kerettől, azon belül várja javaslatainkat az általuk korlátozott pénzügyi keret felosztására.

A két ajánlat:

Az első:

1.        Azok a munkavállalók  akiknek a a bruttó jövedelme kisebb mint havi 500.000 Ft/hó. Ebben az esetben az éves cafeteria keret bruttó 400.000 Ft.

2.        Azok a munkavállalók akiknek a a bruttó jövedelme havi 500.001-800.0000 Ft/hó. Ebben az esetben az éves cafeteria keret bruttó 200.000 Ft.

3.        Azok a munkavállalók tartoznak akiknek a a bruttó jövedelme nagyobb mint havi  800.000 Ft/hó. Itt akeret: 0 Ft.

A második:

Minden munkavállaló kap cafeteriát a vezetőkön kívül, de a keret brutto 300.000 Ft.

Mivel az álláspontok nem közeledtek a tárgyalást befejeztük. A következő forduló péntek 14:00.

LÁPB ülés

2009.12.10. 00:01

Légiszállítási Ágazati Párbszéd bizottsági ülésen vett részt az RMFSz:

Napirend:

 1. 2009.november 26.-i ÁPBT ülésen elhangzottak beszámolója (Dzubay László)
 2. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény – Kérelem benyújtása a LÁPB megalakulásához –helyzetjelentés, további feladatok, határidők (titkár)
 3. A 2009. programok pénzügyi felülvizsgálata (titkár)
 4. LÁPB ügyrend módosítása
 5. OKJ törvényben a repülőgép szerelő szakma kötelező tantárgyainak óraszámának harmonizálása a PARt66 szabályaival - helyzetjelentés (Hortobágyi Ferenc)
 6. KTI által elkészített Átfogó Légiközlekedési Stratégia – helyzetjelentés (Dzubay László)
 7. LÁPB 2010.januári megalakulásának szakmai előkészítése (2010.évi munkaterv)
 8. Egyebek
  1. A Bizottság 2009. nov. 25-i munkajogi képzés értékelése.
  2. Nov.-i Brüsszeli és dec.-i Las Palmas-i ETF ülések értékelése, teendők.
  3. Légügyi törvény módosítása

 

ACE Törzsgárda Ünnepség

2009.12.09. 17:55

A Humán Igazgatóságtól kapott téjékoztatás szerint az AEROPLEX Kft. Törzsgárda Ünnepség 2009. december. 18-án 14:00 kor lesz az A porta ROK épület 8/C teremben. Az érintettek személyes meghívót is kapnak a Társaságtól. Itt adják át a törzsgárda jutalmakon kívül az "ACE Kft-ért Emlékérmet", valamint az "Életmű Díjat". Gratulálunk minden jutalmazottnak!

 

Megjött a Malév ZRT válasza.

Kedd 15:00-ra az RMFSz hivatalos volt a Cafeteria tárgyalás következő fordulójára. Az elmúlt alkalommal levélben fordultunk (a 6 szakszervezet) Martin Gauss vezérigazgató úrhoz, amiben kértük, hogy írásban nyilatkozzon, hogy biztosítja-e a megállapodott és az érvényes belső szabályzatban rögzített  (KSZ-ben megállapodott) 400.000 Ft cafeteria keretet a MALÉV Zrt. munkavállalói számára. Amennyiben nem, akkor miért nem.

A tárgyalásra Király József érkezett Martin Gauss és írásosos válasz nélkül. A vezér még arra sem méltatta a szociális partnereket, hogy írásban tegyen jognyilatkozatot. ellenben megüzente, hogy nem hajlandó írásos jognyilatkozatot tenni.

Király József elmondta, hogy a munkáltató továbbra sem változtatott az ajánlatán és elmondása szerint nem is fog. Szerinte elvárható a MALÉV nagyobb jövedelmű munkavállalóitól, hogy lemondanak a kisebb keresetűek miatt (nem a javukra, hiszen nem kapnak ők sem többlet pénzt) a cafeteriáról, és tegyék ugyanezt a leányvállalatok dolgozói is. Szocilis érzékenységét bizonygatta. A szakszervezetek az RMFSZ-szel együtt visszautasították az ajánlatot, majd szünetet kértek.

Rövid szünet után Király József újabb "ajánlattal" állt elő. Minden munkavállaló kap cafeteriát a vezetőkön kívül, de a keret brutto 300.000 Ft. Ettől a pillanattól megdőlt az az állítása, amit a tárgyalások eleje óta hangoztatott, miszerint a kis keresetűeknek segítene szeretni, hiszen ez az ajánlat őket sújtja a legjobban. Ebből látszik, hogy az eddigi tárgyalásokon elhangzottak egyáltalán nem arról szóltak, amit váltig hangoztatott Király József, hogy érzékenyen érinti a munkáltatót a kisebb keresetűek ügye, hanem így akarták megosztani a társaságot.

Ezekre a 'próbálkozásokra' a szakszervezeti oldalnak csak egy egy válasza lehetett, tulajdonlépp a munkáltató kényszerítette ki. A hat szakszervezetből öt aláírásával egyezetetést kezdeményeztünk az MT 194 § szerint. A mai napon indul a 7 nap.

 

 

MAPLÉSZ Közgyűlés

2009.12.08. 22:46

A Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség rendkívüli közgyűlésén vett részt az RMFSz. A közgyűlésen a következő napirendi pontokban szüóletett döntés:

1.      LESZ tagság.

2.      Ügyvivők választása.

3.      2008. évi gazdasági beszámoló, megvitatása

4.      Felügyelő Bizottság 2008. évi beszámolója

5.      2008. évi gazdasági beszámoló és FB beszámoló elfogadása

6.      2009. évi költségvetési terv megvitatása és elfogadása

7.      Egyebek, Légügyi Törvény módosítása.

1. Légiközlekedési Dolgozók Független Szakszervezete neve megváltozott a LESZ Légiközlekedési Egyesült Szakszervezetre, a Repülőtéri Forgalmi Dolgozók Független Szakszervezete megszünt, a jogutódja a lett a LESZ, mindkét szervezet tagja volt a MAPLÉSZnek így csak névmódosítsát és egyesülést kellett bejelenteniük.

2. A következő ügyvivőket választottuk meg:  GSZSZ: Tömpe József (egyben gazdasági ügyvviö lett); HUNACCA: Radván Adrienn; HUNALPA: Kiss Kálmán; LESZ: Csorba Attila;  RMFSz. Hortobágyi Ferenc.

3  Gazdasági beszámolóban minden rendeben volt, elfogadtuk.

4   Az FB mindent rendbe talált, néhány szervezetnek volt tagdíjhátraléka a múltban, de felszólításra rendezték azt.

5   FB beszámolót elfogadtuk.

6   A költségvetést elfogadtuk.

7   Egyebekben a Légügyi törvény ügyében elhatároztuk, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság elé terjeszzük a törvényben megfogalmazott anomáliákat. 

      A weboldalt feltöltéséről határoztunk, valamint a tagszervezetek közti szorosabb összefogásról és információ áramlásról.

 

 

Cafeteria 2010, MALÉV módra

2009.12.08. 20:16

Hírek holnap (szerda) délelőtt!!!