Útijelntés Ponta Delgada

2009.06.30. 22:33


Útijelentés

Az ETF 2009-es kongresszusa

Ponta Delgada, 2009. május 27-29.

 

A jelentés az European Transport Workers’ Federation/ETF (Közlekedési Szakszervezetek Európai Szövetsége) kongresszusáról készült.

A kongresszuson napirendre és megvitatásra kerültek a következő témakörök:

 

2009. május 27-én

 1. Az ETF elnöke megnyitja a kongresszust
 2. A napirend elfogadása
 3. A megbízólevelekkel foglalkozó bizottság megválasztása
 4. A jelenlévők üdvözlése
 5. Az új belépők/csatlakozók jóváhagyása
 6. Döntés a megfigyelő szervezetekről az ETF 2009-es kongresszusán
 7. Beszámoló az elmúlt évek tevékenységéről
 8. A megbízólevelekkel foglalkozó bizottság beszámolójának elfogadása
 9. Pénzügyi nyilatkozatok és a hallgatóság beszámolói
 10. Kerekasztalbeszélgetés a „fenntartható közlekedés”- ről – az első és második javaslat prezentációja

 

2009. május 28-án

 1. Kerekasztalbeszélgetés „az erős szakszervezetek építése” témakörében – a harmadik javaslat prezentációja

Brenda O’Brien, a brüsszeli munkabiztonság és egészség európai irodájának menedzsere „egészséges munkahely- kampány” prezentációja

12.  Az ETF alkotmányának (alapszabály) módosítása

13.  Az ETF Nőkonferenciájának konklúziói

 

2009. május 29-én

14.  Párhuzamos workshopok:

a.       Európai szektorális szociális párbeszéd – a negyedik javaslat prezentációja

b.      Alapvető jogok vs. Gazdasági szabadságok – az ötödik javaslat prezentációja

            Beszámoló a két workshopról az ETF-nek

15.  Választások

a.       Elnök

b.      Főtitkár

c.       Nem-hivatalos számvevők

d.      A Végrehajtási Bizottság tagjainak megválasztása, ahogy indítványozták a régióközi választási csoportok

16.  A választás eredményeinek kihirdetése

17.  A női képviselők Végrehajtási Bizottságbeli megerősítése, ahogy a Nők Bizottsága indítványozta

18.  Más

A kongresszus zárása

 

Az európai közlekezdési szakszervezetek májusban az ETF főkongresszusán nemet mondtunk a liberalizációra és gazdasági válság közlekedésben dolgozókra mért illetéktelen hatásaira.

 

Az ETF 2009. évi kongresszusát, melyen több mint 400 delegált vett részt legalább 30 országból, május 27-29 között tartották az Azori-szigeteki Punta Delgadaban az „Erős szakszervezetek a fenntartható közlekedésért” cím alatt.

Olyan időszerű kérdések, mint egy fenntartható európai közlekedési rendszer promóciója, erős szakszervezetek építése, kialakítása, Európai Szektorális Szociális Párbeszéd vagy a mostani igazságügyi szabályozásokkal foglalkozó Európai Bíróság megválasztása. Az eredmény egy állhatatos ETF-elkötelezettség volt egy ambiciózus napirendhez a 2009-2013-ig tartó mandátumra. A fent említett témakörökkel kapcsolatosan a kongresszus megvitatott kérdéseket, mint szociális dömping, megfelelő szakszervezeti válasz a közlekedéslibralizációra és –privatizációra, szabadalomlevél az EU halászainak, munkásokkal szembeni rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem és az ETF munkabérirányvonala Európa számára. Előzőleg május 26-án az ETF Nőkonferenciája elfogadott egy széleskörű munkatervet a nemek egyenlőségét és a megválasztotta Collette Parsonst a T&G Section of UNITE the Union (UK)- tól az ETF Nőbizottságának elnökévé.

 

A kongresszus –lemondott Wilhelm Haberzettlt– új ETF-elnököt válaszott Graham Stevenson személyében, aki a T&G Section of UNITE the Union (UK) nemzetközi szervezője. Alexander Kirchnert a Transnettől  és Brigitta Paast az FNV Bondgenotentől megválasztották elnökhelyetteseknek, míg Eduardo Chagast újraválasztották főtitkárnak.

 

A kongresszus teljesen feljogosította az ETF-et és annak tagjait, hogy folytassák a harcukat a még kedvezőbb munkakörülmények megszerzéséért a közlekedési munkások számára a következő mandátumidőszak alatt. Eduardo Chagas hozzátette: „Ez a kongresszus sikeres volt. Eredményei hozzá fognak járulni az ETF tevékenységeinek és vezérelveinek fejlődéséhez a következő években. A kongresszus kinyilvánította, hogy mind az államvezetés, mind a munkaadói szervezetek már egy erősebb ETF-fel fognak szembenézni, mely elkötelezett egy értelmes párbeszéd kialakításában, ami értéket közvetíthet a tagjainak. Emellett kész harcolni minden kísérlet ellen, ami aláaknázza a munka- és életkörülményeiket és főként a fizetési és biztonsági színvonalukat.

 

A kongresszuson való részvételt hasznosnak találtuk, itt jól láthattuk, milyen problémákkal néznek, néztünk szembe a közlekedésben, légiközlekedésben a munkavállalók, szakszervezetek és munkaadók. Arra is kitértünk a kongresszuson, milyen teendőink vannak és lesznek a jövőben és ennek milyen megoldásai lehetnek.