Útijelentés

 

Készült a 2009. június 15-16 European Transport Workers’ Federation Civil Aviation Section üléséről, valamint a Sector Dialogue Committee Civil Aviation plenáris üléséről.

 

Az első két napban a Civil Aviation Section ülésen vettünk részt, ahol a rendes éves pontokon kívül kiemelt helyet kapott a június 17-re tervezett EU Szocialis párbeszéd plenáris ülés előkészítése, az ETF-be belépni szándékozó pilóták kérdése, és a légiközlekedésben kialakult krízishelyzet.

Az első nap a napirendnek megfelelően a 2008 év végi szófiai ülés emlékeztetőjének elfogadásával kezdődött.

A következő napirendi pontban kaptunk tájékoztatást a 3 comittee a női committee és az ITF munkájáról. Az előző évi ülések:

Q       2 section ülés

Q       4 kormányzó bizottsági ülés

Q       3  Kabin személyzet bizottsági (CCC) ülés

Q       2 Földi kiszolgáló bizottsági (GSC) ülés

Q       3 egyesült légiirányitói munkacsoport (JATMWG) ülés

Az elmúlt évek fontosabb munkái:

 

  1. Polgári légiközlekedés az EU törvényhozásban.

a. EU/USA Open skies egyezményről. Az aláírt egyezmény több esetben előnybe részesítette az amerikai felet, ezért piaci előnybe kerültek az amerikai légitársaságok. Az ETF többször tárgyalt és erős nyomást gyakorolt mind az EU tárgyalókra és törvényhozókra, mind az amerikai félre. Ennek eredményeképp 2008. december 3-4- ig Washingtonban szociális fórumot tartott, ahol az ETF is képviseltette magát.

b.A harmadik liberalizációs csomag módosítása. 2006 év végétől a Commission  elindította harmadik liberalizációs csomagját, amelynek következtében a polgári légiközlekedésben dolgozók munkakörülménye és szociális helyzete is jelentősen romlott.  Ilyen anomáliák merültek fel a wet lízinggel kapcsolatban is, de az ETF fellépése következtében ez a helyzet is rendeződik, mert sikerült jó EU szabályokat hozni a wet lízing esetén, a dolgozói jogok sértetlenségéről. Az 1008/2008-as EU direktíva is ETF nyomásra tartalmazza azt rendelkezést, hogy a hajózó személyzetre azok a szabályok alkalmazandóak, amelyik országban általában dolgozik.

c. EASA hatáskörének növelése. Az ETF együtt dolgozik az EASA-val mint a tanácsadói testület tagja, valamint számos szabályzatkészítő csoport tagja. Ebben a munkában közös elhatározás a légiközlekedés biztonságosabbá tétele a munkavállalók jogaink megőrzésével együtt.

  1. Tevékenységek.

a.       2005. ápr. 19-i ETF action day.

b.      ETF kisrégiói konferencia az Európai légiközlekedési irányelvekről.

c.       Polgári légiközlekedési szekció szociális párbeszéd. Négy munkacsoportot hozott létre az ETF: hajózó személyzet, ATM, földi kiszolgálás, és a JUST CULTURE csoport.

d.      A szakszervezet nélküli légitársaságok (NUC), valamint a több bázisrepterű szállítók (MPPC). A Ryanair és hasonló típusú légitársaságok elleni küzdelem a munkavállalók jogaiért.

e.       Kiszervezés hatása repülésre.

a.      Oktatás szükségessége az ágazatban.

  1. A három bizottság jelentése

a.      A Kabin Személyzeti Bizottság

                                                              i.      Oktatás és szakszolgálati engedély

                                                            ii.      Repült idő limit

                                                          iii.      JAA és EASA

                                                          iv.      Hajózó személyzet ágazati párbeszéd

                                                            v.      Oktatási konferenciák

                                                          vi.      A kihívás a bizottságnak a hajózó tanulmány kiterjesztése az 1899/2006 (EU-OPS) szabályzatba, az extrém munkaórák csökkentése, az egészségügyi képzés és felszerelések beépítése a szabályzatokba (NPA, EU OPS), az EU szociális párbeszéd felélesztése, közös témák keresése, valamint a gazdasági válság és annak következményei elleni harc.

b.      Földi Kiszolgálási bizottság:

                                                              i.      A fő cél, hogy megakadályozza a bizottság a 69/67/EC Ground Handling Directive további liberalizálását és a földi kiszolgálási piac szabályozatlanná válását.

                                                            ii.      Erősítés a szociális párbeszédben.

                                                          iii.      A sub-contracting szabályzása.

                                                          iv.      A sok kiszolgáló cég megjelenése a dolgozók biztonságát fenyegeti.

                                                            v.      A nem elegendő létszámú állomány alkalmazása ellen, meg kell határozni a minimális létszámot a repülőgép körül.

                                                          vi.      Az egyedi poggyász súly limit bevezetése.

c.       Egyesült Légiirányitói munkacsoport (JATMWG)

                                                              i.      Single European Sky

                                                            ii.      Az európai légiforgalmi irányítók szakszolgálati engedélye.

                                                          iii.      Just Culture

                                                          iv.      ATM szociális párbeszéd.

                                                            v.      Oktatási konferenciák

  1. Tervek a jövőre

a.      Az EU-USA Szabad Légtér megállapodás és a Harmadik Csomag okozta munkavállalói hátrányok csökkentése.

b.       A krízis miatt a légiforgalom átrendeződik, a három nagy légitársaság dominálja a piacot, monopol helyzet kialakulása újabb kihívás a szakszervezeteknek.

c.       Párbeszéd erősítése.

d.      A földi kiszolgálásban a munkavállalók helyzetének javítása.

e.       A liberalizáció megállítása a polgári légiközlekedésben

f.        Több  minőségi munkahely teremtése a  polgári légiközlekedésben

g.      A Just Culture szemlélet beillesztése a teljes polgári légiközlekedésbe,

h.      A személyes csomag súlyának korlátozása 23 kg-ra és 9 kg-ra.

a.      Meghatározni a legmagasabb képzési szabványokat a földi kiszolgálásban

b.      Harmonizálni a légiutaskísérők szakszolgálati engedélyét

c.       A dogozók érdekeinek védelme a fapadosoknál

 

A következő napirendi pontban megvitattuk és meghatároztuk a CAS budgetjét 2009-re.

Ezután egy hosszabb vitát folytatunk az alapszabályban rögzített tisztségviselők választásáról. Nem sikerült konszenzusra jutnunk, így a következő ülés előtt írásban megvitatjuk a javaslatokat, és a következő ülésen döntünk.

A második nap a Szociális párbeszéd bizottsági ülés előkészítésével kezdődött. Megvitattuk az előző plenáris ülés emlékeztetőjét. Tanulmányoztuk a szociális partnerek által küldött prezentációakt a légiszállítás jelenlegi helyzetéről, majd egy közös kiadvány szövegét fogalmaztuk meg, amit a terveink szerint a szociális partnerek közösen adnak ki.

Következő pontban előkészültünk a 2009. június 22-23-án rendezendő EU-USA munkaerő fórumra.

Az utolsó napirendi pontként a pilóták csatlakozása az ETF-be. Előzőleg is több szakszervezeti szövetség jelezte, hogy vannak pilóta tagjai, de most egy kimondottan pilóta szövetség is kérte felvételét a az ETF-be. Ez felvetette annak a kérdését, hogy külön bizottságban működjenek, vagy a CCC részeiként, ahol jelenleg a légiutaskísérőket képviselő szervezetek tömörülnek.

 

2009.június 17-én tartotta plenáris ülését  a Polgári Repülési Szociális Párbeszéd Bizottság.

A bizottság működése óta a legnagyobb létszámú ülésen vettünk részt.  A krízis helyzet érdekeltté tette a feleket abban, hogy ezt a nyitott és jól használható csatornát alkalmazzák a légiközlekedési krízis könnyítésére történő a megoldások keresésére. Jelen volt az összes reprezentatív szövetség, sőt a munkáltatói oldalon még megfigyelő is jelentkezett. A munkavállalói oldalt az ETF és az ECA (European Cockpit Association) képviselte.

A napirendi pontok:

1.      A napirend elfogadása

2.      Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

3.      A gazdasági és pénzügyi krízis ismertetése:

3.1.   Minden szervezet ismerteti a saját tapasztalatait a krízisben.

3.2.   Kérdések és válaszok az ismertetőkkel kapcsolatban.

3.3.   Ha sikerül egy közös kiadvány elfogadása a krízis hatásairól.

4.      Mr Gilles Gantelet beszámolója a polgári légiközlekedés jelenéről és jövőjéről, a DG TREN programról, kiemelve a krízis szociális hatásait.

5.       A szociális partnerek munkaprogramjával összefüggő pontok:

5.1.    A földi kiszolgálásban 2009. május 5-én kiadott közös ACI-EUROPE, AEA, ETF, IAHA nyilatkozat ismertetése.

5.2.   A 2000/79/EC EU utasítás a polgári légiközlekedésben dolgozó utazó munkavállalók munkaidejének szervezéséről szóló ideiglenes európai egyezmény áttekintése az aláíró felek részéről.

5.3.   Közös AEA, ECA, ERA, ETF prezentáció a hajózó személyzet munkahelyi egészség megőrzéséről készült nyilatkozatáról (2008.10.17).

Az AEA és az ECA beszámolója a „A személyes adatok védelme” munkacsoportról

5.4.   Közös ACI-EUROPE, AEA, CANSO, ECA, ERA, ETF prezentáció Just Culture program a polgári légiközlekedésben program alapszabályáról 2009. 03.31).

6.      Jelölés az elnök és az alelnök személyére a következő két évre.

7.        Egyebek.

A napirendi pontoknak megfelelően a miután elfogadtuk az előző évi ülés jegyzőkönyvét, következtek a prezentációk a krízisről.

A kép, ami elénk tárult sajnos nem túl biztató, és még nem stabilizálódott a helyzet. Természetesen a légitársaságokat érinti a legsúlyosabban, de ez az egész iparágra rá nyomja a bélyegét. A Canso és az IAHA valamint a ACI-Europe is hatalmas veszteségeket könyvelt el. Sajnos az előrejelzések is azt mutatják, hogy tovább gyűrűzik a válság, a végét pedig még nem látni. Nem tudják a megoldást, a közös párbeszéd előrébb mozdíthatja dolgokat. A munkáltatói oldal leépítésekkel és a juttatások csökkentésével szeretné csökkenteni a veszteségeit, ami a munkakörülmények romlását és az állások elvesztését jelenti a munkavállalói oldalnak. Sajnos még egy rossz tendencia kialakulását figyeltük meg, ami a repülésben veszélyes lehet. A légitársaságok a jobb hatásfokot gyakran a fordulóidők drasztikus csökkentésével képzelik, vagy a szakértő személyzet csökkentésével, esetleg az olcsóbbakra-képzetlenebbekre cserélésével. A földi kiszolgálás és a repterek pedig követik a példát. Ez az, ami ellen az ETF küzd. A közös kiadvány, sajtónyilatkozat sajnos egy ilyen légkörben nehezen megvalósítható, így nem is sikerült az ülésen elérni. Természetesen tovább folyik az egyeztetés ez ügyben, az ülésen kívül is.

Lényeges momentuma volt az ülésnek Mr Gilles Gantelet beszámolója. A törvényhozás terveit ismertette a polgári légiközlekedés területén, amiben kiemelte a ground handling directive módosítását, a Just Culture program kiterjesztését a repülés biztonságának növelése érdekében, a hajózó személyzet egészségmegőrző programját, és a JAA-EASA ügyek rendezését. Az utóbbira különös figyelmet fordítanak, ami érthető, hiszen még mindig nincs megfelelő befolyása az EASA-nak az EU-ban. Elmondta, hogy egy teljesen független eseménykivizsgáló csoportot kívánnak létrehozni, ami teljes jogkörrel tud az EU-ban vizsgálódni bárhol.

Az 5. pontban tárgyalandó napirendi pontok témáira kevés idő maradt így csak egy gyors helyzetjelentést hallhattunk a folyamatban lévő munkákról és a már előzőleg megkapott írásos anyagokat nem tárgyaltuk. A felek egyetértettek abban, hogy a megkezdett munkákat tovább kell folytatni, a befejezett projekteket pedig sikeresnek ítélték meg. Néhány befejezett kiadvány elérhető a Sectoral Dialog Committee honlapján.

Összefoglalva a hasznosnak találtuk az ülést, mert közvetlen és reális képet kaptunk a polgári légiközlekedés jelenlegi helyzetéről, és sikerült olyan információt szereznünk pl. a Just Culture-ról amit itthoni is meg kell honosítanunk. Azonban látjuk azt is, hogy nemcsak „helyi” tagállami, hanem EU szinten is küszködünk azzal, hogy a szociális partnerek közösen fenntartások nélkül dolgozzanak együtt a polgári légiközlekedés és az abban dolgozó munkavállalók jövőjéről.

Ferihegy, 2009. június 25

 

Összeállított: Hortobágyi Ferenc

 

 

 

 

 

MAPLÉSZ közgyűlés

2009.06.26. 22:27

A Magyar Polgári Légiszállítási Szövetség (MAPLÉSZ) közgyűlést tartott 2009. június 25-én. (A több mint 2500 főt tömörítő Maplész tagjai: Gazdasági Szakemberek Szakszervezete, Hunalpa Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesülete, Hunacca Magyar Légiutaskísérók Egyesülete, Légiforgalmi Egyesült Szakszervezet, valamint a Repülőgép Műszakiak Független Szakszervezete). 

Az RMFSz is képviselte magát.

Témák: 2008-as Gazdasági beszámoló, valamint Felügyelő Bizottsági beszámoló, 2009-es tervek,  Ügyvivő Testület választása.

A Maplész jelenlévő tagszervezetei elhatározták, hogy a jövőben szorosabban együttműködnek a magyar polgári légiközlekedésben dolgozó munkavállalók érdekeinek védelmében, közösen állnak ki a sorozatos jogsértésekkel szemben amit a munkáltatók folyamtosan elkövetnek.

Galham átsorolások

2009.06.26. 22:12

2009. június 18-án a Választmány felhatalmazta az Ügyvivőket, hogy a problémás Galham átsorolásokat az ACE-val egyeztetve függesszék fel, és 2009. augusztus 31-ig készítsenk egy új elfogadható számitási rendszert. A 2008. november 01 után átsorolt munkavállalók listáját lekértük a humántól, egyetértés van a Társaság és az RMFSz között abban, hogy az elkészült szabályzat szerint visszamenőleg érvényesíteni fogjuk az elmaradt emeléseket az új szabályok szerint. Az RMFSz munkacsoportot hozott létre amelynek tagjai: Gengeliczky János,  Ludvig Gábor, Pásztor Zoltán, és Hortobágyi Ferenc. A tárgyalások várhatóan a jövő héten kezdődnek.

Munkaruha felmérés

2009.06.25. 22:15

Van néhány kérdésünk munkaruha ügyben.

Ide kattintva érhető el a kérdőív.

Júniustól változtak a munkajogi szabályok

    Budapest, 2009. június 15., hétfő (MTI) - Június 1-jével hatályba léptek a Munka Törvénykönyvének azon módosításai, amelyek munkajogi eszközökkel kívánják enyhíteni a válság hatásait a munkaidőkeretre, a pihenőidőre és a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályok rugalmasabbá tételével - hívja fel a figyelmet a PricewaterhouseCoopers (PwC) adó- és jogi hírlevele.

    A hírlevél ismerteti: a napi munkaidő tartamának alapulvételével a munkáltató eddig legfeljebb háromhavi, illetve legfeljebb tizenkét heti keretben határozhatta meg a munkaidőt. Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a munkaidő legfeljebb négyhavi, illetve legfeljebb tizenhat heti keretben is meghatározható legyen.
    A pihenőidőre vonatkozó rendelkezések is változtak. Június 1-je előtt a munkavállalót a készenlétet követően minden esetben megillette 11 óra pihenőidő. E szabályozástól csak kollektív szerződés tartalmazhatott eltérő szabályokat. Az új szabályok szerint, amennyiben a készenlét alatt munkavégzés nem történt, a készenlétet követően a munkavállalót nem illeti meg pihenőidő.
    A rendkívüli munkavégzés szabályai is módosultak. A korábbi szabályok szerint a munkáltató egyes munkavállalók számára – a munkavállalóval történő megállapodás alapján – az éves kétszáz órán felül további legfeljebb száz, összesen tehát legfeljebb háromszáz óra időtartamú rendkívüli munkavégzést rendelhet el.
    A munkáltató ezen megállapodást eddig csak olyan munkavállalóval köthette meg, akinek a munkakörével azonos munkakörben az állami foglalkoztatási szervnél munkaerőigényét a munkáltató bejelentette és állásközvetítést kért, viszont az nem járt eredménnyel; a munkavállaló magas szintű vagy kivételes ismereteket, illetve ilyen gyakorlatot igénylő munkára vagy szakmára rendelkezik képesítéssel, vagy egyébként olyan kivételes tudással rendelkezik, amely a munkáltató működéséhez feltétlenül szükséges. Június 1-jétől elegendő azon feltétel teljesülése, hogy az állami foglalkoztatási szervnél a munkáltató bejelentette munkaerőigényét, állásközvetítést kért, azonban az nem járt eredménnyel.

3 szabály módosítás, és mindehárom szabály a munkáltatónak kedvez..... Jól látszik ebből, hogy az immár 5-6 éve elkezdődött tendencia folytatódik, továbbra is csak a munkáltatóknak állapít meg kedvezőbb szabályokat a változásokkor az MT.